VAGcars.dk - Betingelser for brug

Når du tilmelder dig "VAGcars.dk" (i det følgende "vi", "os", "vores", "VAGcars.dk", "https://VAGcars.dk/phpbb"), indvilliger du i at være retsgyldigt bundet af vores brugerpolitik. Vi kan til enhver tid ændre disse og du opfordres derfor til at holde dig regelmæssigt orienteret, da din fortsatte brug af VAGcars.dk betyder, at du indvilliger i at være retsgyldigt bundet af vores brugerpolitik.

Vores board er baseret på phpBB (i det følgende "de", "dem", "deres", "phpBB software", "www.phpbb.com", "phpBB Group", "phpBB Teams") hvilket er en bulletin board løsning frigivet under "General Public License" (i det følgende "GPL") og kan downloades fra www.phpbb.com. phpBB softwaren giver mulighed for internetbaserede debatter, og GPL'en afskærer dem fra indflydelse på, hvad vi tillader og/eller afviser som tilladeligt indhold og/eller tilladelig adfærd. For yderligere information om phpBB, se venligst: https://www.phpbb.com/.

VAGcars forum er delvist umodereret. Dvs. der er ingen forcensur eller godkendelse af dit indlæg, inden det placeres på hjemmesiden. Som bruger skriver du dit indlæg direkte ind i databasen i VAGcars forum. Oplagt fejlagtige indlæg eller indlæg, der strider mod reglerne, vil blive slettet. Sker dette vil forfatteren underrettes. Vedkommende kan så evt. efterfølgende gøre indsigelse pr. e-mail til moderator for VAGcars forum. Ved gentagne brud på etikken, som skal herske i VAGcars forum, vil moderator kunne sende en advarsel. Ignoreres denne advarsel eller gentages etik-bruddene, kan moderator effektuere en karantæne i en periode, hvor den karantæneramte ikke vil kunne skrive i VAGcars forum. Forsøges karantænen omgået kan det resultere i udelukkelse i længere tid.

Når du opretter en bruger på VAGcars indvilliger du i ikke at indsende nogen form for fornærmende, uanstændigt, vulgært, bagtalende, hadefuldt, truende eller seksuelt orienteret materiale eller andet, som er i strid med lovgivningen, det være sig i dit eget land, landet hvor VAGcars.dk er hostet eller international lovgivning. Gør du dette, kan dette medføre, at du øjeblikkeligt og permanent bliver udelukket fra VAGcars.dk med meddelelse herom til din internetudbyder, hvis det vurderes påkrævet af os. IP-adresserne for alle indlæg logges for at give mulighed for at håndhæve disse betingelser.

Du indvilliger også i at VAGcars.dk har ret til at fjerne, ændre, flytte eller låse ethvert emne til enhver tid, såfremt vi finder dette nødvendigt.

Desuden indvilliger du i, at al information du har skrevet, bliver lagret i en database. VAGcars har etableret IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger og efterlever de krav, der stilles i forhold til at sikre beskyttelsen af persondata i IT-systemer. Hverken VAGcars.dk eller phpBB kan holdes ansvarlig for hackingforsøg, som kan medføre at dataene bliver kompromitteret.

Regelsæt for brug af VAGcars.dk forum

 • §1 Før du opretter en ny tråd, bør du undersøge, om der allerede kører en debat om det samme emne. På den måde får vi samlet debatten på et sted i stedet for at have flere tråde omhandlende samme emne. Brug gerne "vores søgefunktion". Lav kun 1 tråd! Folk skal nok læse den, og de skal nok svare hvis de vil/kan.

 • §2 Overskriften til dine tråde skal afspejle selve indholdet af tråden, så man kan se, hvad tråden handler om, uden at man behøver at åbne den. Overskriften skal ikke indholde hjælp eller lign. udtryk. Versaler (CAPS) må ikke misbruges i overskriften - anvend kun hvor det giver mening.

 • §3 Vedrørende indhold i indlæg, signatur og avatar:
  • 3.01) Hold altid et sobert sprogbrug
  • 3.02) Vis respekt og hensyn over for dine med-brugere og tal ikke nedgørende eller nedladende
  • 3.03) Behandl andre, som du selv forventer at blive behandlet
  • 3.04) Krænk ikke andres religiøse, politiske holdninger, osv.
  • 3.05) Indhold der er frastødende, vulgært, sexuelt, hadefuldt osv er ikke tilladt
  • 3.06) Hold ekstreme holdninger og synspunkter for dig selv
  • 3.07) Diskussioner for diskussionens skyld og trolling er ikke tilladt
  • 3.08) Undgå at oplysning bliver til moralprædiken. Læs venligst her for yderligere uddybning: "Uddybning af forumregel §3.08"
  • 3.09) Indlæg til fordel for warez og piratkopiering er ikke tilladt. Spørgsmål og diskussion vedrørende fildelingstjenester (Peer-to-peer-programmer) er heller ikke tilladt
  • 3.10) Indlæg der kun har til formål at skabe kontakt mellem 2 medlemmer på forumet er ikke tilladt. Sørg for at brugerprofil er opdateret så kontakt kan opnås via PB og email
  • 3.11) Erotisk, pornografisk, racistisk, eller på anden måde stødende materiale, er ikke tilladt
  • 3.12) Sørg for at holde en rimelig grammatisk og retskrivningsmæssig standard, så det er let at forstå for andre brugere. Læs indlægget igennem og kør evt. stavekontrol på det, inden det postes
  • 3.13) Latterliggørelse af en anden brugers formuleringsevne er helt og aldeles uacceptabelt
  • 3.14) Undgå helst ironi og sarkasme. Skriftsprog er som talesprog, bare uden minespil og fagter. Du mener det måske ikke så slemt, men modparten kan ikke se glimtet i dit øje. Brug evt. smileys til at opbløde en lidt skarp bemærkning
  • 3.15) Almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret og kopiering skal overholdes
  • 3.16) Det er ikke tilladt at kopiere en hel artikel eller hjemmeside over i VAGcars forum. Lav i stedet et link til den pågældende side. Husk at der også er ophavsret på de almindelige indlæg i forum
  • 3.17) --- udgået ---
  • 3.18) Husk at takke for oplysningerne, når du har fået et svar. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende så fortæl, at det ikke lige var det svar, du forventede, men tak alligevel og overvej, om du har "fået det hele med" i dit spørgsmål
  • 3.19) Ingen debat omkring ulovligt ræs/event
  • 3.20) Indlæg om andre bilmærker end VW, Seat, Skoda, Audi og Porsche skal postes i forum "The Car Lounge". OBS! KØB/SALG af non-VAG er IKKE tilladt (se §6)
  • 3.21) Ingen links til nyhedsartikler (fra f.eks. EB.dk, BT.dk o.lign.) og videosites (f.eks. YouTube.com o.lign.) medmindre linket har direkte relevans til trådens emne
  • 3.22) Ingen links til afstemninger (f.eks, Bilgalleri.dk o.lign), underskriftindsamlinger (f.eks. SkrivUnder.dk o.lign) og tilmelding til Facebook grupper
  • 3.23) Muligheden for tidsubegrænset at redigere første indlæg i en tråd, må ikke bruges til at sabotere indholdssammenhæng. Læs venligst her for yderligere uddybning: "Uddybning af forumregel §3.23"

 • §4 Kontakt en moderator, hvis du opdager brud på retningslinierne. Lad være med at tage sagen i egen hånd. "Funktionen Rapporter indlæg" kan fint bruges i denne sammenhæng.

 • §5 Hvis du som kommerciel person gør reklame for din egen virksomhed/partner osv, skal dette tydeligt fremgå i indlægget. Reklamer for kommercielle sider (altså sider der tjener penge, butikker osv) er forbudt medmindre der er indgået aftale med VAGcars.dk. "Registrering som kommercielt gøres her".
  Når dette er gjort er det tilladt at oprette 1 emne i "Salg-Kommercielle brugere".

 • §6 Køb og salg skal relatere sig til VW, Seat, Skoda, Audi og Porsche. Læs venligst her for yderligere uddybning: "Uddybning af forumregel §6"

 • §7 Køb og salg af hælervarer tolereres ikke - indlæg af denne art vil blive vidergivet til politiet.

 • §8 Indlæg der udelukkende har til formål at flytte et emne til toppen i listen over nye indlæg, er ikke tilladt. Brug funktionen "Placer emne øverst"

 • §9 Det er ikke tilladt at søge eller tilbyde fast arbejdskraft, brug istedet "JobIndex" e.lign. sider.

 • §10 Jokes, vittigheder o.lign. SKAL postes i den dertil indrettet "tråd" under "Off Topics"

 • §11 Signaturen under dit indlæg må maksimalt fylde 5 linier skrevet i lille størrelse tekst eller 3 linier skrevet i normal størrelse tekst og indeholde et billede i maksimalt 170 pixels X 80 pixels (bredde x højde). Det angivne "antal linjer" er når siden vises i et maximeret browser-vindue på PC.

 • §12 Animationer i avatar og signatur er ikke tilladt

 • For visse underfora glæder der yderligere regler. Disse er specificeret i det enkelte forum.

Behandling af personoplysninger

Når du opretter en bruger på VAGcars, giver du nogle personoplysninger, som VAGcars bliver ansvarlig for behandlingen af. Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f.eks. brugernavn og IP-adresse). Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, i det omfang det er nødvendigt og med lovligt overførselsgrundlag. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til samtykkereglerne eller anden lovgivning.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er levering af vores ydelse i form af et online debat-forum, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5, stk. 1, litra b.

Retsgrundlaget (hjemlen) for behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som du giver i forbindelse med oprettelsen af en bruger, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse. Det vil sige, at du når som helst kan se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning. Det vil sige, at du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når du slettes som bruger. Dog vil oplysningerne i de indlæg, du måtte have skrevet, fortsat være at finde på vores platform og lagret på databasen, medmindre du beder os slette dem.
 • Du har ret til indsigelse. Det vil sige, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det vil sige, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til VAGcars behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte VAGcars Administrator.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi selvfølgelig være glade for at blive underrettet forinden, så vi har mulighed for at gøre dig tilfreds. Men du har altid ret til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på telefon 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom administrator og moderatorer af VAGcars forum vil forsøge at friholde krænkende indlæg i dette forum, er det umuligt for os at følge med ethvert indlæg. Alle indlæg udtrykker den enkelte debattørs/brugers egne synspunkter og VAGcars kan ikke gøres ansvarlig for indhold i indlæggene. Vi opfordrer derfor alle til at medvirke til "god takt og tone" i indlæggene.
Det står VAGcars.dk frit for på ethvert tidspunkt at udelukke, herunder slette, eventuelle brugere, som ikke efterlever disse regler til fulde. Vi håber alle brugere, vil bruge VAGcars.dk i den ånd, det er tænkt.

God fornøjelse!


Tilbage til loginside